Ez Xelefım - Koma Se Bıra

Replay

Koma Se Bıra - Ez Xelefım Lyrics

Ez xelef im xelef im
Hewar e mîr hewar e mîr
Ez xelef im xelef im
Êzdînşêr mîrê botan e
Xwediyê şûrê’b sedef im
Hewar e mîr hewar e mîr
Xwediyê şûrê’b sedef im
Êzdînşêr mîrê botan e
Li nav eşîran bi gef im
Hewar e mîr hewar e mîr
Li nav eşîran bi gef im
Êzdînşêr mîrê botan e
Ez xelefê kinik im
Hewar e mîr hewar e mîr
Ez xelefê kinik im
Êzdînşêr mîrê botan e
Xwediyê şûrê’b şirik im
Hewar e mîr hewar e mîr
Xwediyê şûrê’b şirik im
Êzdînşêr mîrê botan e
Li nav eşîran bi rik im
Hewar e mîr hewar e mîr
Li nav eşîran bi rik im
Êzdînşêr mîrê botan e

Ez Xelefım Türkçe Çeviri

Ben Halef’im Halef’im
Havar Mir hawar Mir
Ben Halef’im Halef’im
Ezdinşer botan Mir’idir
Sedef kılıçın sahibiyim
Havar Mir hawar Mir
Sedef kılıçın sahibiyim
Ezdinşer botan Mir’idir
Aşiretler arasında tehditim
Havar Mir hawar Mir
Aşiretler arasında tehditim
Ezdinşer botan Mir’idir
Ben kısa Halef’im
Havar Mir hawar Mir
Ben kısa Halef’im
Ezdinşer botan Mir’idir
Oluklu kılıçın sahibiyim
Havar Mir hawar Mir
Oluklu kılıçın sahibiyim
Ezdinşer botan Mir’idir
Aşiretler arasında inatçıyım
Havar Mir hawar Mir
Aşiretler arasında inatçıyım
Ezdinşer botan Mir’idir