Durmaz Lisanım - Mehmet Yetkin

Replay

Mehmet Yetkin - Durmaz Lisanım Lyrics

Durmaz lisanım, der Allah Allah
Cismimde canım der Allah Allah Hay Hay
Çeşmim kulağım, destim ayağım
Yüzüm yanağım, der Allah Allah, Hay Hay

Dişim dudağım sadrım dimağım
Lahmimde yağım der Allah Allah Hay Hay

Sen de ey mü’min şunu vird edin
İnsan melek cin der Allah Allah

İsmi Zattır bu kıylü kali ko
Küllü şey ya Hu der Allah Allah

Etme Kuddusi gayrıyle ünsi
Allah enisi der Allah Allah, Hay Hay